برچسب: دانلود رایگان فایل های کشاورزی و منابع طبیعی

تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه

برای دانلود مستقیم فایل تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه اینجا کلیک کنید     شناسه فایل تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه   14723  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/2132_1440431671.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر  تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج , توپوگرافي و ژئومورفولوژي…

Read more
 

مجموعه كامل پاورپوينت بيماري هاي گياهان زراعي

برای دانلود مستقیم فایل مجموعه كامل پاورپوينت بيماري هاي گياهان زراعي اینجا کلیک کنید     شناسه فایل مجموعه كامل پاورپوينت بيماري هاي گياهان زراعي   31804  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/12895_1462693785.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر    تعداد دفعات دانلود فایل  —-  میزان رضایت مندی از این فایل  —- مجموعه…

Read more
 

مقایسه کارآیی باکتریهاي تجزیه کننده مواد نفتی در حضور سه ماده نفتی (گازوئیل، تولوئن و فنانترن)

برای دانلود مستقیم فایل مقایسه کارآیی باکتریهاي تجزیه کننده مواد نفتی در حضور سه ماده نفتی (گازوئیل، تولوئن و فنانترن) اینجا کلیک کنید     شناسه فایل مقایسه کارآیی باکتریهاي تجزیه کننده مواد نفتی در حضور سه ماده نفتی (گازوئیل، تولوئن و فنانترن)   9234  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/4747_1436275979.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و…

Read more
 

تولید ورمی کمپوست بر طبق مقالات لاتین معتبر

برای دانلود مستقیم فایل تولید ورمی کمپوست بر طبق مقالات لاتین معتبر اینجا کلیک کنید     شناسه فایل تولید ورمی کمپوست بر طبق مقالات لاتین معتبر   54559  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/18795_1478754408.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر    تعداد دفعات دانلود فایل  —-  میزان رضایت مندی از این فایل…

Read more
 

معرفی برخی از نژاد های اردک

برای دانلود مستقیم فایل معرفی برخی از نژاد های اردک اینجا کلیک کنید     شناسه فایل معرفی برخی از نژاد های اردک   45538  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/17938_1473884246.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر  تحقیق ادرک,تحقیق آماده نژاد اردک,تحقیق آماده علوم دامی,دانشگاه تبریز,تحقیق کشاورزی,تحقیق آماده تمام دروس  تعداد دفعات دانلود…

Read more
 

روش صنعتی تولید بستنی

برای دانلود مستقیم فایل روش صنعتی تولید بستنی اینجا کلیک کنید     شناسه فایل روش صنعتی تولید بستنی   31316  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/10974_1462969663.png  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر    تعداد دفعات دانلود فایل  —-  میزان رضایت مندی از این فایل  —- روش صنعتی تولید بستنی فیلم نحوه تولید…

Read more
 

قابليت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزيابی خصوصيات مورفولوژی هيبريدهای حاصل

برای دانلود مستقیم فایل قابليت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزيابی خصوصيات مورفولوژی هيبريدهای حاصل اینجا کلیک کنید     شناسه فایل قابليت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزيابی خصوصيات مورفولوژی هيبريدهای حاصل   42959  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/14747_1472138885.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر…

Read more
 

پاورپوینت بررسي عوامل میکروکلیما بر روی فتوسنتز و تنفس

برای دانلود مستقیم فایل پاورپوینت بررسي عوامل میکروکلیما بر روی فتوسنتز و تنفس اینجا کلیک کنید     شناسه فایل پاورپوینت بررسي عوامل میکروکلیما بر روی فتوسنتز و تنفس   16708  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/5281_1441779835.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر  پاورپوینت بررسي عوامل میکروکلیما بر فتوسنتز و تنفس,انواع ميكروكليما,پاورپوینت میکروکلیما,دانلود…

Read more
 

استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC

برای دانلود مستقیم فایل استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC اینجا کلیک کنید     شناسه فایل استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC   39343  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/14747_1469111210.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر…

Read more
 

Evaluation of Dragons head landraces to select of suitable lines in cold dry lands

برای دانلود مستقیم فایل Evaluation of Dragons head landraces to select of suitable lines in cold dry lands اینجا کلیک کنید     شناسه فایل Evaluation of Dragons head landraces to select of suitable lines in cold dry lands   39337  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/14747_1469110392.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر…

Read more