برچسب: خاک

استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC

برای دانلود مستقیم فایل استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC اینجا کلیک کنید     شناسه فایل استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC   39343  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/14747_1469111210.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر…

Read more
 

پایش رفتار نفت سفید و آب عبوری از ستونهای خاک سبک بافت حاوی نانورس مونتموریلونایت

برای دانلود مستقیم فایل پایش رفتار نفت سفید و آب عبوری از ستونهای خاک سبک بافت حاوی نانورس مونتموریلونایت اینجا کلیک کنید     شناسه فایل پایش رفتار نفت سفید و آب عبوری از ستونهای خاک سبک بافت حاوی نانورس مونتموریلونایت   39061  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/14747_1468947677.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی…

Read more
 

روابط بین بیومس بالای زمین و ذخیره ی کربن ارگانیک خاک

برای دانلود مستقیم فایل روابط بین بیومس بالای زمین و ذخیره ی کربن ارگانیک خاک اینجا کلیک کنید     شناسه فایل روابط بین بیومس بالای زمین و ذخیره ی کربن ارگانیک خاک   17016  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/5281_1441995659.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر  بیومس,خاک,کربن ارگانیک,رابطه بیومس و کربن ارگانیک,روابط…

Read more
 

بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک

برای دانلود مستقیم فایل بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک اینجا کلیک کنید     شناسه فایل بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک   40376  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/14747_1469893609.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کشاورزی و منابع طبیعی  موضوعات دیگر…

Read more
 

خاک و پی

برای دانلود مستقیم فایل خاک و پی اینجا کلیک کنید     شناسه فایل خاک و پی   18041  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/5918_1443123563.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  عمران  موضوعات دیگر  هندبوک ,خاک , پی,کتاب,ژئوتکنیک,مهندسی,عمران,Soils ,Foundations ,Handbook ,book,civil,engineer  تعداد دفعات دانلود فایل  —-  میزان رضایت مندی از این فایل  —- خاک و پی نام کتاب :…

Read more
 

اصول دینامیک خاک

برای دانلود مستقیم فایل اصول دینامیک خاک اینجا کلیک کنید     شناسه فایل اصول دینامیک خاک   20124  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/5918_1445367023.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  عمران  موضوعات دیگر  کتاب , اصول, دینامیک, خاک,عمران,مهندسی,مکانیک,ژئوتکنیک,book,civi,Principles , soil ,dynamics  تعداد دفعات دانلود فایل  —-  میزان رضایت مندی از این فایل  —- اصول دینامیک خاک نام کتاب…

Read more
 

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف

برای دانلود مستقیم فایل اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف اینجا کلیک کنید     شناسه فایل اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف   23459  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/3242_1449379909.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  کامپیوتر  موضوعات دیگر  شوری,…

Read more
 

خرید دانلود تحقیق کلیه رشته ها خاکشناسی

برای دانلود مستقیم فایل خرید دانلود تحقیق کلیه رشته ها خاکشناسی اینجا کلیک کنید     شناسه فایل خرید دانلود تحقیق کلیه رشته ها خاکشناسی   9980  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/4882_1436862806.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  سایر رشته های فنی مهندسی  موضوعات دیگر  خاک,خاکشناسی,خاک رس,پلیمر,الیاف  تعداد دفعات دانلود فایل  —-  میزان رضایت مندی از این فایل…

Read more
 

تحقیق در مورد میکروپایل

برای دانلود مستقیم فایل تحقیق در مورد میکروپایل اینجا کلیک کنید     شناسه فایل تحقیق در مورد میکروپایل   2187  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/2132_1428386255.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  عمران  موضوعات دیگر  میکروپایل,سیستم,نصب انکر,خاک,ریزشمع,نصب فلنج,تحقیق میکروپایل  تعداد دفعات دانلود فایل  —-  میزان رضایت مندی از این فایل  —- تحقیق در مورد میکروپایل مقدمه : یکی…

Read more
 

خاک و پی مهندسی

برای دانلود مستقیم فایل خاک و پی مهندسی اینجا کلیک کنید     شناسه فایل خاک و پی مهندسی   43565  لینک مشاهده تصویر فایل  http://kialink.ir/img_project/14747_1472736936.jpg  حجم فایل برای دانلود  –MB–  موضوع فایل  عمران  موضوعات دیگر  خاک,پی مهندسی  تعداد دفعات دانلود فایل  —-  میزان رضایت مندی از این فایل  —- خاک و پی مهندسی مهندسی خاک و پی ضمن…

Read more